Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Hungárie, pohľad zo Skuteckého ulice (pôvodne orientačné číslo 2)