Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dom na Skuteckého ulici č. 1