Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

evanjelické gymnázium na Skuteckého ulici č. 5