Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova na Skuteckého ulici č. 20 (pôvodne štátna kovorobná škola, neskôr SPŠ stavebná)