Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova rímsko-katolíckeho tovarišského spolku na Skuteckého ulici č 4 (dnes dom Slovenského misijného hnutia)