Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova na Skuteckého ulici č. 8 (pôvodne štátna meštianska chlapčenská škola)