Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pohľad na areál mestskej pešej kasárne (okolo roku 1925)