Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

bytový dom na Skuteckého ulici č. 26