Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova na Skuteckého ulici č. 10 (pôvodne sídlo obchodnej a priemyselnej komory)