Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dom na Skuteckého ulici č. 18 (dom pôvodne slúžil pre riaditeľa susednej kovorobnej školy)