Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

na priečelí budovy sa nachádza nástenná maľba, ktorá bola v minulosti prekrytá, a vidno ju len čiastočne