Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

bytový dom čsl. rotmajstrov na Kukučínovej ulici č. 1 (pôvodne ulica Na Potôčku č. 12)