Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova zborového veliteľstva na ulici ČSA 7 v roku 1941 (na zábere vidno ešte pôvodné koryto Hrona)