Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

areál kasární na dnešnej Skuteckého ulici okolo roku 1905