Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

hlavná budova mestských kasární na Skuteckého ulici (dnes konzervatórium a v budove v ľavej časti záberu je dnes kaviareň Copia)