Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova s dôstojnickými bytmi sa nachádzala v miestach pod dnešným pamätníkom SNP