Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pohľad na mestské kasárne na Skuteckého ulici z Banoša okolo roku 1896