Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

uhorský štátny znak na budove sedrie (foto z projektovej dokumentácie)