Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pôvodné sídlo obvodného notariátu – Lazovná ulica č. 19