Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Národnej banky československej (realizované v rokoch 1930-1932 podľa projektu architekta L. Skřivánka)