Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

v nike nad podjazdom do Národnej ulice sa nachádzala socha Panny Márie (v 50-tych rokoch bola socha odstránená a nika zamurovaná, k jej opätovnému otvoreniu došlo pri terajšej rekonštrukcii fasády)