Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

výstavbou budovy lesného riaditeľstva sa vytvoril priestor pre vznik Národnej ulice