Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

príprava staveniska (domy na Hornej ulici č. 1 a 3 sú už asanované)