Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

výstavbe budovy hlavnej pošty museli ustúpiť 3 domy na Hornej ulici (č. 1, 3 a 5), následne bola ulica prečíslovaná