Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pôvodná strešná krytina, strešné vikiere a uhorský štátny znak