Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

stavebne upravená jedna z budov bývalej elektrárne (turbínová hala), budova administratívy bola asanovaná