Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dvorný trakt domu (Horná č. 16)