Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pôvodná budova ústredného riaditeľstva Stredoslovenských elektrární úč. spol. na Lazovnej ulici č. 2