Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

zastrešený most pre peších pri zimnom štadióne