Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Horný most pod Mäsiarskou baštou bol za II. svetovej vojny odstrelený a nahradený provizórnym dreveným mostom, ktorý slúžil až do regulácie Hrona. Na zábere vidno ešte zbytky pilierov pôvodného mosta.