Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Rakúsko – uhorskej banky, neskôr Československej národnej banky v súčasnosti