Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dobová reklama Mestskej sporieteľne pražskej z roku 1939