Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Národnej banky československej v Národnej ulici č. 10