Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

sídlo Slovenskej všeobecnej úverovej banky v Národnej ulici č. 8