Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pôvodne budova Rakúsko – uhorskej banky na Námestí Š. Moyzesa č. 4