Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Národnej Banky na Námestí SNP č. 23 (dnes sídlo BBSK)