Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dom naľavo od hodinovej veže v roku 1935 odpredal Dr. Viliam Herritz Mestskej sporiteľni pražskej, ktorá na jeho mieste vystavala novú bankovú budovu podľa projektu architekta Emila Belluša