Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budovu na Námestí Š. Moyzesa č. 8 (úplne vpravo), vedľa bývalého pivovaru asanovali a na jej mieste v rokoch 1936 -1937 postavili budovu Mestskej sporitelne pražskej