Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

parčík pred bývalou kaviarňou "Hungária"