Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

rozhranie Dolnej ulice a Dolného námestia (okolo roku 1905)