Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Hlavné námestie (okolo roku 1900)