Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

na promenáde pod farskou baštou