Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Dom na Námestí Slovenského národného povstania č. 23

Na zábere je zachytená budova súčasného sídla Banskobystrického samosprávneho kraja v rokoch 1900 a 1930. V roku 1910 bolo pôvodné zastrešenie nárožia budovy nahradené vežičkou, a s touto zmenou súvisela aj úprava časti priečelia, nachádzajúcej sa pod ňou. Pôvodne bola budova postavená pre potreby Zvolenskej stavebnej sporiteľne, neskôr tu mala svoje sídlo Národná banka. Na prízemí, sa od začiatku nachádzali prevádzky obchodu a služieb. Krátky čas tu bola aj predajňa Sovietskej knihy, neskôr bol celý objekt adaptovaný na Gastrocentrum „Hradec“. Po roku 1990 bola budova kompletne zrekonštruovaná pre potreby ústredia Slovenskej sporiteľne, a. s., a po vzniku vyšších územných celkov sa dostáva do vlastníctva samosprávneho kraja.

pre zväčšenie obrázok rozkliknúť

 
 

Zdieľaj tento príspevok