Domovská stránka » Projekty (Stránka 2)

 
 

Projekty

 
Pomôžte zachrániť kaplnku pri malej železničnej stanici

Pomôžte zachrániť kaplnku pri malej železničnej stanici

Zdá sa, že kaplnka Sv. Jána Nepomuckého pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto sa predsa len dočká rekonštrukcie. Farnosť Banská Bystrica – Katedrála vyhlásila verejnú zbierku, z ktorej bude financovaná rekonštrukcia kaplnky (I. etapa- rekonštrukcia strechy). Momentálne ide o záchranu objektu, ktorý je hodnotný z architektonického aj pamiatkového hľadiska. [...]

 
Plán činnosti na rok 2015.

Plán činnosti na rok 2015.

V roku 2015 budeme pokračovať v dočistení priepustov na serpentínach na Urpíne, v brigáde na evanjelickom cintoríne na Okružnej ulici a v parčíku pri Medenom Hámri (nachádza sa tu obnovené II. zastavenie Krížovej cesty na Španiu Dolinu ako aj pamätný kameň venovaný cisárovnej Sissi). Vrátime s k projektu revitalizácie starého železničného mosta na [...]

 
Kalendár pre Banskú Bystricu na rok 2015

Kalendár pre Banskú Bystricu na rok 2015

Banskobystrický spolok okrášľovaci a ochranný v spolupráci s Agentúrou MP a firmou Press Group vydal pre rok 2015, keď si Banská Bystrica pripomenie 760 rokov od udelenia mestský výsad, stolový kalendár – Banská Bystrica 2105 …miesta v minulosti a dnes. Kalendár si môžete za cenu 2€ kúpiť v kníhkupectvách, papiernictvách a vo vybraných novinových stánkoch.

 
Sadenie stromčekov

Sadenie stromčekov

V pláne činnosti na rok 2014 mal Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný aj sadenie stromčekov na nábreží  Hrona na Mičinskej ceste. Po konzultáciách s ÚHA Banská Bystrica sme sa rozhodli, že sadenie stromčekov zrealizujeme na Skuteckého ulici. V niekoľkých etapách by sme chceli doplniť chýbajúce stromky v  celom možnom rozsahu [...]

 
Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

V sobotu 26. júna 2014 sa v rámci  mestom organizovaného podujatia “Cisárska vizitácia”, uskutočnilo v parčíku pri Medenom Hámri, slávnostné posvätenie obnoveného II. zastavenia Krížovej cesty vedúcej z Banskej Bystrice na Španiu dolinu, ako ja pamätného kameňa, venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi.  V najbližšom období by malo dôjsť [...]

 

Poďakovanie.

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný  ďakuje všetkým sympatizantom, ktorý v čase 22. 5. 2014 – 6. 6. 2014 hlasovali v rámci Participatívneho rozpočtu 2014 za naše projekty. Projekt “Obnovenie súpisných a orientačných čísiel na budovách v historickom centre podľa vzoru z 1. ČSR” skončil v konkurencii 31 projektov na 15. [...]

 
Pokračovanie čistenia priepustov na odvádzanie vody na serpentínach na Urpíne

Pokračovanie čistenia priepustov na odvádzanie vody na serpentínach na Urpíne

Dňa 15. a 21. júna sa uskutočnila brigáda na serpentínach na Urpíne. Podarilo sa vyčistiť posledný z troch zasypaných priepustov na odvádzanie vody. Odvodňovacia sústava pozostávajúca z troch priepustov je teda vyčistená a funkčná. V blízkej dobe sa ešte vykonajú dočisťovacie práce menšieho rozsahu.

 
Začalo sa s realizáciou projektu.

Začalo sa s realizáciou projektu.

Vo štvrtok 5. júna 2014 sa v Medenom hámri začalo so stavbou II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu dolinu. Stavbu realizuje Univerzálna stavebná spoločnosť, s.r.o. , Ing. Ivana Trenčana. Podľa prísľubu pána Trenčana má byť zastavenie čoskoro dokončené. Za pravdu mu dávajú aj nasledujúce fotografie.

 
Čistenie starého evanjelického cintorína v Radvani

Čistenie starého evanjelického cintorína v Radvani

V sobotu 24.mája 2014 sa uskutočnila v poradí už druhá brigáda na starom evanjelickom cintoríne v Radvani, za budovou Okresného riaditeľstva PZ na Okružnej ulici. Desaťročia nevyužívaný a neudržiavaný cintorín, s historicky aj umelecky cennými náhrobkami, si túto pozornosť rozhodne zaslúži. Zároveň chceme týmto poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do [...]

 
Podpora projektu !

Podpora projektu !

  ·         BBSOO sa uchádza o podporu projektu “Obnovenie súpisných a orientačných čisel na budovách v historickom centre podľa vzoru z 1. ČSR.” Ak ste nestihli hlasovanie 22. 5. 2014 v Cikkerovej sieni na Radnici, na Námestí SNP, môžete tak ešte urobiť na Klientskom centre Mestského úradu, na Ulici ČSA, do [...]