Domovská stránka » Projekty (Stránka 2)

 
 

Projekty

 
Brigáda – vyčistenie parčíka pri Medenom Hámri

Brigáda – vyčistenie parčíka pri Medenom Hámri

V sobotu 28.03.2015 dopoludnia, sa uskutočnila brigáda v parčíku pri Medenom Hámri, kde bolo v minulom roku vysvätené obnovené II. zastavenie krížovej cesty na Španiu Dolinu, ako aj inštalovaný pamätný kameň, venovaný rakúskej cisárovnej Sissi. Cieľom tejto akcie bolo vyhrabanie opadaného lístia, vyzbieranie odpadkov, vyčistenie okraja cesty od napadaného lístia [...]

 
Pomôžte zachrániť kaplnku pri malej železničnej stanici

Pomôžte zachrániť kaplnku pri malej železničnej stanici

Zdá sa, že kaplnka Sv. Jána Nepomuckého pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto sa predsa len dočká rekonštrukcie. Farnosť Banská Bystrica – Katedrála vyhlásila verejnú zbierku, z ktorej bude financovaná rekonštrukcia kaplnky (I. etapa- rekonštrukcia strechy). Momentálne ide o záchranu objektu, ktorý je hodnotný z architektonického aj pamiatkového hľadiska. [...]

 
Plán činnosti na rok 2015.

Plán činnosti na rok 2015.

V roku 2015 budeme pokračovať v dočistení priepustov na serpentínach na Urpíne, v brigáde na evanjelickom cintoríne na Okružnej ulici a v parčíku pri Medenom Hámri (nachádza sa tu obnovené II. zastavenie Krížovej cesty na Španiu Dolinu ako aj pamätný kameň venovaný cisárovnej Sissi). Vrátime s k projektu revitalizácie starého železničného mosta na [...]

 
Kalendár pre Banskú Bystricu na rok 2015

Kalendár pre Banskú Bystricu na rok 2015

Banskobystrický spolok okrášľovaci a ochranný v spolupráci s Agentúrou MP a firmou Press Group vydal pre rok 2015, keď si Banská Bystrica pripomenie 760 rokov od udelenia mestský výsad, stolový kalendár – Banská Bystrica 2105 …miesta v minulosti a dnes. Kalendár si môžete za cenu 2€ kúpiť v kníhkupectvách, papiernictvách a vo vybraných novinových stánkoch.

 
Sadenie stromčekov

Sadenie stromčekov

V pláne činnosti na rok 2014 mal Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný aj sadenie stromčekov na nábreží  Hrona na Mičinskej ceste. Po konzultáciách s ÚHA Banská Bystrica sme sa rozhodli, že sadenie stromčekov zrealizujeme na Skuteckého ulici. V niekoľkých etapách by sme chceli doplniť chýbajúce stromky v  celom možnom rozsahu [...]

 
Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

V sobotu 26. júna 2014 sa v rámci  mestom organizovaného podujatia “Cisárska vizitácia”, uskutočnilo v parčíku pri Medenom Hámri, slávnostné posvätenie obnoveného II. zastavenia Krížovej cesty vedúcej z Banskej Bystrice na Španiu dolinu, ako ja pamätného kameňa, venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi.  V najbližšom období by malo dôjsť [...]

 

Poďakovanie.

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný  ďakuje všetkým sympatizantom, ktorý v čase 22. 5. 2014 – 6. 6. 2014 hlasovali v rámci Participatívneho rozpočtu 2014 za naše projekty. Projekt “Obnovenie súpisných a orientačných čísiel na budovách v historickom centre podľa vzoru z 1. ČSR” skončil v konkurencii 31 projektov na 15. [...]

 
Pokračovanie čistenia priepustov na odvádzanie vody na serpentínach na Urpíne

Pokračovanie čistenia priepustov na odvádzanie vody na serpentínach na Urpíne

Dňa 15. a 21. júna sa uskutočnila brigáda na serpentínach na Urpíne. Podarilo sa vyčistiť posledný z troch zasypaných priepustov na odvádzanie vody. Odvodňovacia sústava pozostávajúca z troch priepustov je teda vyčistená a funkčná. V blízkej dobe sa ešte vykonajú dočisťovacie práce menšieho rozsahu.

 
Začalo sa s realizáciou projektu.

Začalo sa s realizáciou projektu.

Vo štvrtok 5. júna 2014 sa v Medenom hámri začalo so stavbou II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu dolinu. Stavbu realizuje Univerzálna stavebná spoločnosť, s.r.o. , Ing. Ivana Trenčana. Podľa prísľubu pána Trenčana má byť zastavenie čoskoro dokončené. Za pravdu mu dávajú aj nasledujúce fotografie.

 
Čistenie starého evanjelického cintorína v Radvani

Čistenie starého evanjelického cintorína v Radvani

V sobotu 24.mája 2014 sa uskutočnila v poradí už druhá brigáda na starom evanjelickom cintoríne v Radvani, za budovou Okresného riaditeľstva PZ na Okružnej ulici. Desaťročia nevyužívaný a neudržiavaný cintorín, s historicky aj umelecky cennými náhrobkami, si túto pozornosť rozhodne zaslúži. Zároveň chceme týmto poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do [...]