Domovská stránka » Projekty (Stránka 2)

 
 

Projekty

 
1 Euro pre kaplnku Sv. Jána Nepomuckého

1 Euro pre kaplnku Sv. Jána Nepomuckého

29. februára 2016 skončilo hlasovanie, v ktorom sme pomohli získať 70 000 € pre záchranu vzácnych 700 ročných fresiek v kostole sv Martina biskupa v Čeríne. Všetci, ktorí sme poslali svoj hlas, sme preukázali veľký lokálpatriotizmus. O niečo podobné sa snaží aj farnosť Katedrála sv. Františka Xaverského, ktorá je vlastníkom [...]

 

Plán činnosti BBSOO na rok 2016.

V roku 2016 by sme chceli pokračovať v projektoch, ktoré sme započali v minulých rokoch. Pomaly už tradične budeme začínať čistením parčíku pri Medenom Hámri, pokračovať budeme dočistením zvršku telesa starého železničného mosta od náletovej zelene na ulici pod Jesenským vŕškom, ako aj dokončiť úpravu pri soche partizána pri železničnej [...]

 
Na Skuteckého ulici pribudlo 11 nových stromčekov

Na Skuteckého ulici pribudlo 11 nových stromčekov

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný v spolupráci so ZAaRES-om  pokračoval v obnove aleje na Skuteckého ulici doplnkovou výsadbou stromčekov. Na realizáciu projektu sme použili finančné prostriedky z 2% daní v celkovej sume 720,- €. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým naším sympatizantom a priaznivcom za finančnú podporu, ktorou podporili tento [...]

 
Nový kalendár na rok 2016 už v predaji

Nový kalendár na rok 2016 už v predaji

Po úspešnom minuloročnom kalendári venovanom Banskej Bystrici, sme v spolupráci s pánom Marcelom Pecníkom pre Vás pripravili nový stolový kalendár na rok 2016. Tentokrát je zameraný na historické zábery obcí v našom okrese. Pevne veríme , že sa Vám bude páčiť a objaví sa na Vašich pracovných stoloch a v [...]

 
Spustenie osvetlenia sochy partizána pod Urpínom

Spustenie osvetlenia sochy partizána pod Urpínom

V stredu 19. augusta 2015 o 21:00 h, za prítomnosti primátora Jána Nosku, viceprimátora Martina Turčana, členov nášho spolku a občanov mesta, bolo spustené večerné osvetlenie sochy partizána pod Urpínom, ktorej autorom je akademický sochár Karol Dúbravský. Pre inštalovanie sochy bol v roku 1964 využitý prázdny piedestál, na ktorom bola [...]

 
Brigáda pri soche partizána – II. etapa

Brigáda pri soche partizána – II. etapa

V nedeľu 16. augusta sa pokračovalo v prácach v okolí sochy partizána pod Urpínom. Bol vyčistený zasypaný žľab na odvod vody, ktorý sa nachádza za podstavcom so sochou, a prístupový chodník na serpentíny smerom od železničnej stanice. Pokračovalo sa zároveň v natieraní zábradlia a kovových prvkov na piedestáli, ako aj [...]

 
Brigáda pri soche partizána – I. etapa

Brigáda pri soche partizána – I. etapa

V nedeľu 9. augusta 2015 sa konala brigáda v priestore pod sochou partizána pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto. V súvislosti s blížiacim sa 71. výročím SNP, sme sa rozhodli venovať niekoľko hodín tomuto priestoru. Cieľom bolo vyčistenie celého priestranstva od odpadkov, olámaných a orezaných konárov, úprava začiatku náučného [...]

 
Projekt revitalizácie starého železničného mosta – brigáda

Projekt revitalizácie starého železničného mosta – brigáda

V sobotu 30. mája 2015 sa uskutočnila prvá etapa prác na projekte revitalizácie starého železničného mosta, ktorý sa nachádza medzi ulicami Pod Jesenským vŕškom a Komenského. Je jedným z pozostatkov pôvodnej železničnej trate vedúcej z Banskej Bystrice do Harmanca, ktorá bola v prevádzke do roku 1940. Prvé práce boli zamerané [...]

 
Výsadba stromov na Skuteckého ulici

Výsadba stromov na Skuteckého ulici

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný použil všetky prostriedky získané z 2 % daní, ktoré mu poukázali jeho sympatizanti na nákup guľovitých javorov. Pôvodná aleja, ktorá lemovala po obidvoch stranách dnešnú Skuteckého ulicu sa zachovala len čiastočne a chceme ju práve doplnkovou výsadbou obnoviť. V prvej etape bol vysadený súvislý pás [...]

 
Brigáda – vyčistenie parčíka pri Medenom Hámri

Brigáda – vyčistenie parčíka pri Medenom Hámri

V sobotu 28.03.2015 dopoludnia, sa uskutočnila brigáda v parčíku pri Medenom Hámri, kde bolo v minulom roku vysvätené obnovené II. zastavenie krížovej cesty na Španiu Dolinu, ako aj inštalovaný pamätný kameň, venovaný rakúskej cisárovnej Sissi. Cieľom tejto akcie bolo vyhrabanie opadaného lístia, vyzbieranie odpadkov, vyčistenie okraja cesty od napadaného lístia [...]