Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Novinky

 • Z histórie banskobystrického kachliarstva – 2. časť

  Z histórie banskobystrického kachliarstva – 2. časť

  Najstaršia kachľová pec nájdená počas archeologického výskumu v roku 1996 bola zistená v interiéri starej fary v mestskom hrade, ktorá vyhorela počas požiaru 10. apríla 1500. Pec vyrobená z nádobkovitých […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

  Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

  Mestskú vilu na ulici Timravy č. 3, si dal na Uhlisku v roku 1934 postaviť banský inžinier Béla Bortnyák. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde dokončil […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

  Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

  Dňa 21. apríla 2020 bola daná do predaja v poradí už deviata zberateľská 0 Euro souvenir bankovka, s námetom viažucim sa na Banskú Bystricu. Ide o najznámejší obraz od banskobystrického […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Z histórie banskobystrického kachliarstva

  Z histórie banskobystrického kachliarstva

  Banská Bystrica právom patrí medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Svojmu postaveniu vďačí nerastnému bohatstvu, najmä medi. Vďaka ťažbe a spracovaniu medenej rudy prichádza do Banskej Bystrice kapitál, ktorý podporuje hospodársky rast […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Domy banskobystrických lekárov

  Domy banskobystrických lekárov

  Lekárske povolanie v období I. Československej republiky bolo upravené zák. č. 113/1929 Zb. o lekárskych komorách a zák. č. 114/1929 Zb. o výkone lekárskej praxe, ktoré stanovovali nové pravidlá a […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Banská Bystrica na poštových zálepkách

  Banská Bystrica na poštových zálepkách

  V minulosti sa listy zasielané poštou na zadnej strane zabezpečovali voskovou pečaťou. Postupne však pečatný vosk a pečate nahrádzajú papierové zálepky, rôznych tvarov, farebného a námetového prevedenia. Vo fotogalérii vám […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách I.

  Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách I.

  Vďaka novým technológiám v oblasti úpravy čiernobielych fotografií budeme postupne zverejňovať historické kolorované fotografie nášho mesta. Vo farebnom prevedení si vieme lepšie a reálnejšie predstaviť podobu jednotlivých miest a objektov […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Za farbou indiga – 2. časť

  Za farbou indiga – 2. časť

  Učeň – Tovariš – Majster Modrotlačiarske remeslo sa dedilo z otca na syna so všetkými výrobnými tajomstvami. Pôvodné nemecké modrotlačiarske rodiny rýchlo splývali s domácim slovenským etnikom. Na asimiláciu stačila jedna […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Hrobka rodiny Herritzovcov

  Hrobka rodiny Herritzovcov

  Hrobka rodiny Herritzovcov (veľkostatkári a pivovarníci) bola postavená na západnom okraji rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moyzesa, v tesnej blízkosti dnes už neexistujúcej zlatníckej bašty. Jedná sa o stavbu postavenú v neorenesančnom slohu podľa […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Banskobystrické strelecké kasárne

  Banskobystrické strelecké kasárne

  Prinášame vám panoramatický pohľad na areál streleckých kasární. Tieto boli postavené v rokoch 1893 -1894 spolu s evanjelickým gymnáziom, ako prvé budovy na dnešnej Skuteckého ulici. Autorom záberu je banskobystrický fotograf […]

  pokračujte v čítaní