Domovská stránka » Články » Budova štátneho dievčenského gymnázia

 
 

Budova štátneho dievčenského gymnázia

 

Budovu štátneho dievčenského gymnázia postavili v rokoch 1893 – 1984 v miestach bývalých záhrad, blízko hronského nábrežia. Od svojho dokončenia slúži objekt školským účelom nepretržite už 125 rokov. Na budove bolo za toto obdobie zrealizovaných niekoľko menších stavebných úprav. Jednalo sa o nadstavbu a prístavby bočných krídiel budovy, zrušenie jedného z bočných vstupných portálov a jeho nahradenie okennými otvormi. Komplexná obnova bola zrealizovaná až v rokoch 1996 – 1997, pre potreby Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.