Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Mesiac: apríl 2018

 • Obnova kostola sv. Alžbety na Dolnej ulici

  Obnova kostola sv. Alžbety na Dolnej ulici

  Už v roku 2012 sme medzi naše projekty zaradili zámer obnovy vežičky na kostole sv. Alžbety na Dolnej ulici. V súčasnosti sa stáva reálnou možnosťou celková obnova kostola, ktorá by mala prebehnúť […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Brigáda v parčíku pri Medenom Hámri

  Brigáda v parčíku pri Medenom Hámri

  V sobotu 14. apríla 2018, členovia Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného, v spolupráci s OZ Permon, uskutočnili jarnú brigádu v parčíku pri Medenom Hámri. Boli vyzbieraneé odpadky, pozbierané spadnuté konáre […]

  pokračujte v čítaní
   
 • 2%

  2%

  Na realizáciu projektov Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete prispieť aj poukázaním 2% z dane.  Prostriedky vo výške 850,- Eur získané v roku 2017 sme opätovne použili na obnovu verejnej zelene. V […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Rekonštrukcia bytového domu na Železničiarskej ulici č.2

  Rekonštrukcia bytového domu na Železničiarskej ulici č.2

  V súčasnosti prebieha rekonštrukcia domu na rohu Žezničiarskej a Robotníckej ulice. Pôvodne išlo o nájomný bytový dom Viktora Kúna a Jakuba Strelingera, ulica Na Pílu č. 3, dokončený v roku […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Prvá jarná brigáda

  Prvá jarná brigáda

  V nedeľu 8. apríla 2018 sme sa zamerali na vyčistenie priestoru, naľavo od sochy partizána pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto. Práce prebehli v úzkej súčinnosti so zamestnancami správcu […]

  pokračujte v čítaní