2 %

 

Na realizáciu projektov Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete prispieť aj poukázaním 2% z dane.  Získané prostriedky každý rok využívame na obnovu verejnej zelene. Minulý rok sme zrealizovali v spolupráci so ZAaRES-om výsadbu nových drevín v parčíku pred mestským úradom.  V mene všetkých Banskobystričanov srdečne ďakujeme !

Tlačivo na stiahnutie tu :

Vyhlasenie2016-2017_edit

(po uložení je tlačivo editovateľné)