Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

2%

Na realizáciu projektov Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete prispieť aj poukázaním 2% z dane.  Prostriedky vo výške 850,- Eur získané v roku 2017 sme opätovne použili na obnovu verejnej zelene. V spolupráci so ZAaRES-om sme zrealizovali doplnkovú výsadbu guľovitých javorov na Skuteckého ulici v počte 9 kusov. Výsadba sa uskutočnila na úseku od križovatky pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, po budovu okresného súdu. V mene všetkých Banskobystričanov srdečne ďakujeme !

Tlačivo na stiahnutie tu :

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

(po uložení je tlačivo editovateľné)

 
 

Zdieľaj tento príspevok